SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów. Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: Siostrę Rafaelę i p. Katarzynę Krakowiak.

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.
 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Realizowane akcje i zadania:

• Zorganizowanie struktury Szkolnego Koła Wolontariatu.
• Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019.
• Zapoznanie z obowiązkami i prawami wolontariusza.
• Wykonanie gazetki ściennej promującej Szkolne Koło Wolontariatu.
• Poznanie podstawowych zasad i form pomocy, sposobów na zagospodarowanie wolnego czasu.
• Upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców warszawskich: poprzez pisanie kartek do Powstańców, ze słowami wdzięczności i podziękowania dla Bohaterów, którzy z miłości do wolności i Ojczyzny poświęcili wszystko - edukacyjny projekt BohaterON:  
• Przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Pola nadziei”.
• Porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzu.
• Udział w całorocznej akcji zbiórki plastikowych nakrętek na konkretne cele.
• Wspieramy FUNDACJĘ AKOGO? - EWY BŁASZCZYK (www.akogo.pl). Zbieramy stare, uszkodzone i niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają. Akcja stare klucze dla „Budzika”- pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.                                    
• We współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl - zbieramy stare telefony i znaczki pocztowe. Fundusze uzyskane w ten sposób Fundacja przeznacza na pomoc ludziom potrzebujących pomocy w krajach misyjnych.
• Zbiórki żywności, darów dla najbardziej potrzebujących lub organizacja spotkań okolicznościowych dla podopiecznych - w okresach świątecznych.
• Włączenie się w przygotowanie Dnia Papieskiego.
• Zaznajomienie się z tematyką misyjną i dołączenie do programu: Adopcja na odległość.
• Akcja „Kartka wsparcia”– pisanie pozytywnych listów do dzieci chorych na raka.
• Współpraca ze świetlica szkolną.
• Wykonywanie kartek świątecznych, stroików oraz innych ozdób, przeznaczonych na szkolne kwesty.
• Prowadzenie kwesty świątecznej, z której dochód przeznaczony zostaje na potrzeby Ośrodka Hospicjum Domowego przy ulicy Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.
• Zbiórka żywności i środków chemicznych dla ubogich rodzin - współpraca z parafialnym Caritas.
• Dzień Wolontariatu (5 XII) – przybliżanie uczniom działań wolontariatu, gazetka okolicznościowa.
• Wspólne kolędowanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, złożenie życzeń Świątecznych i wręczenie drobnych upominków.
• Wyjścia do DPS: czytanie Podopiecznym Domu wierszy patriotycznych i innych pozycji związanych z narodowym czytaniem i niepodległością.
• Odwiedziny w DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka lub Dnia Chorego. Wykonanie upominków z okazji ich święta.
• Wolontariusze sami hodują kwiaty doniczkowe, które ofiarują osobom samotnym.
• Przygotowanie upominków wielkanocnych dla osób samotnych.
• Odwiedziny w DPS z okazji Świąt Wielkanocnych. Złożenie życzeń i wręczenie okolicznościowych upominków.
• Współpraca w przygotowaniu akcji na rzecz hospicjum.
• Zajęcia wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu zadań domowych.
• Współpraca z przedszkolem - czytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Mądra Polska czyta dzieciom.”
• Zbiórka książek dla potrzebujących szkół, bibliotek, uczniów.
• Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków.
• Organizowanie różnych akcji charytatywnych w zależności od pojawiających się potrzeb.
• Zaangażowanie w Akcję Świątecznej Pomocy Rodzinom Będącym w Potrzebie: zbiórki żywności, środków czystości i słodyczy (Caritas).
• Włączanie się w pomoc przy dekoracjach podczas uroczystości szkolnych oraz pomoc przy apelach okolicznościowych, np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Papieski.
• Praca w bibliotece szkolnej.
• Współudział w świątecznym zdobieniu szkoły.
• Podsumowanie i podziękowanie za roczną pracę w wolontariacie.


Jeżeli chcesz pomagać osobom potrzebującym, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2018/2019 w

poniedziałki o godz.15:35 w sali nr 22.

środy o godz. 13.55 w sali nr 38.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
s. Rafaela
p. Katarzyna Krakowiak


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

Dnia 13 maja 2019 roku spotkaliśmy się z seniorami. Tym razem gościliśmy w nowym Domu Opieki „Dąbrówka” przy ul. Czeremchowej 40 f. Rezydencja ta jest miejscem dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą mieszkać samodzielnie i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się ze specyfiką placówki oraz osobami tam mieszkającymi, spędzając wspólnie czas przy rozmowach i śpiewie piosenek dawnych. Tak było miło i sympatycznie, że nie chcieliśmy stamtąd wychodzić.

Na wiosnę przy szkole pięknie zakwitły „POLA NADZIEI”, które przypominają nam o ludziach chorych oraz o naszej pomocy wszystkim cierpiącym.