Szkoła nasza posiada długoletnią historię i bogatą tradycję.

Staraniem mieszkańców osiedla Białołęka Dworska w roku 1934 utworzona została czterooddziałowa Szkoła Powszechna mieszcząca się w prywatnym domu przy obecnej ulicy Majorki (róg Bohaterów), gdzie dziś znajduje się Rejonowa Przychodnia Zdrowia. Następnie rozszerzono działalność szkoły do 7 oddziałów i przeniesiono ją do dwóch oddzielnych budynków tj. do domu p. Szejdy przy obecnej ulicy Bohaterów i do domu p. Sierańskiego przy obecnej ulicy Wałuszewskiej.

Ambicją mieszkańców szybko rozwijającego się osiedla robotniczego było stworzenie lepszych warunków nauczania. Powstała koncepcja budowy Szkoły Powszechnej w Białołęce Dworskiej, która objęłaby swym zasięgiem kilka okolicznych osiedli i wsi, między innymi Płudy, Choszczówke, Dąbrówkę, Grabinę, Tomaszew, Szamocin i Kobiałkę.

W roku 1938 powstał nowy budynek szkoły, wybudowany w przeważającej części z funduszów społecznych. Budynek ten nie został całkowicie wykończony, a oddanych do użytku było tylko 6 izb lekcyjnych. Dalsza budowa i wykończenie było przewidziane na następne lata, ale plany zostały zniweczone przez okupację hitlerowską.

W roku 1945 uruchomiono szkołę w najmniej zniszczonym budynku przy ulicy Pocztowej, ale ten dwa lata później spłonął. W związku z tym jeszcze tego samego roku przeniesiono uczniów do opuszczonego budynku przy obecnej ul.Ambaras 13.

W roku 1958 narodziła się myśl wybudowania nowej szkoły. W tym też czasie powstał Międzyosiedlowy Komitet Budowy Szkoły 1000-lecia w Białołęce Dworskiej. W dniu 24 czerwca 1961 roku został wmurowany Akt Erekcyjny pod nowy budynek przy ulicy Bohaterów 41.

Szkoła-Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego


W dniu 3 września 1962 roku o godzinie 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły. Pierwszym kierownikiem nowej Szkoły został p. Zdzisław Śmiejkowski. Po 4 latach dyrektorem placówki został p. Adam Krawczyk. W tym czasie oddano do użytku Państwowy Dom Dziecka. Wkrótce obydwie te placówki połączono w Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pod wspólną dyrekcją. Po odejściu pana Krawczyka, dyrektorem Ośrodka został p. Józef Poczobutt.

21 maja 1977 roku szkoła otrzymała imię Kazimierza Jeżewskiego i sztandar, który patronował wszystkim ważnym uroczystościom przez następne 20 lat. Od 1997 roku Szkoła Podstawowa nr 110 posiada nowy sztandar, który został ufundowany przez rodziców uczniów klas ósmych.

Kolejnymi dyrektorami Szkoły nr 110 byli: p. Zdzisław Pieńkowski, p. Janina Korbus, p. Jan Jacek Kołakowski, od 1995 roku absolwentka naszej szkoły - p. Grażyna Zając, a od roku 2021 dyrektorem jest — p. Sylwia Murawska - Oleksińska.

 

Wszystkich uczniów i rodziców serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu o historii naszej szkoły. Film dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz pod linkiem HistoriaSP110.